Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: ok. 2 godziny temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 3 dni temu

Witaj w systemie USOSweb - "WIRTUALNY DZIEKANAT"
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

UWAGA studenci !!!

Kierunku: Kosmetologia studia stacjonarne i niestacjonarne I° i II°

Od dnia 16.05.2022 do 19.05.2022 ruszają zapisy na przedmioty fakultatywne

Studenci I roku I stopnia studia stacjonarne,

wybierają przedmioty fakultatywne I, na 4 semestr roku akademickiego 2022/2023 tj. trzy przedmioty z grupy A lub trzy przedmioty z grupy B;

Studenci II roku I stopnia studia stacjonarne i niestacjonarne,

wybierają przedmioty fakultatywne II na 5 semestr roku akademickiego 2022/2023, tj. dwa przedmioty z grupy A lub dwa przedmioty z grupy B;

Studenci II roku I stopnia studia stacjonarne,

wybierają przedmioty fakultatywne III na 6 semestr roku akademickiego 2022/2023 tj. dwa przedmioty z grupy A lub trzy przedmioty z grupy B;

Studenci I roku II stopnia studia stacjonarne,

wybierają przedmioty fakultatywne II i IV na 3 semestr roku akademickiego 2022/2023, tj. jeden przedmiot z grupy II i jeden przedmiot z grupy IV. Przy czym:

W grupie fakultatywnej IV student musi zrealizować 45 godzin ćwiczeń więc należy wybrać albo tylko przedmiot C (45 godz.), albo łącznie 2 przedmioty A i B (15 + 30 godzin)

Studenci II roku II stopnia studia stacjonarne,

wybierają przedmioty fakultatywne V na 4 semestr roku akademickiego 2022/2023 tj. dwa przedmioty z grupy A lub dwa przedmioty z grupy B;

Proszę nie podpinać wybranych przedmiotów na obecny rok akademicki, gdyż będą one realizowane dopiero w roku akademickim 2022/2023
UWAGA studenci !!!

Kierunku: Wychowanie Fizyczne I°

Rok I - studia stacjonarne

W dniach od 12.05.2022r do 16.05.2022r zostaną uruchomione zapisy w systemie USOSweb na przedmiot: Specjalizacja w sporcie (na 4 sem 22/23L)

Rok I - studia niestacjonarne

W dniach od 12.05.2022r do 16.05.2022r zostaną uruchomione zapisy w systemie USOSweb na przedmioty do wyboru: Specjalizacja w sporcie, oraz Ruchowe formy rekreacji do wyboru (na 4 sem 22/23L)

Rok II - studia niestacjonarne

W dniach od 12.05.2022r do 16.05.2022r zostaną uruchomione zapisy w systemie USOSweb na przedmioty do wyboru: Przedmiot do wyboru, Ruchowe formy rekreacji do wyboru, oraz Podstawy rekreacji lub turystyki (na 6 sem 22/23L)


Ankieta dotycząca relacji między członkami społeczności akademickiej

Zapraszamy wszystkich studentów i doktorantów do anonimowego wypełnienia krótkiej ankiety na temat relacji między członkami społeczności akademickiej.
Ankietę można wypełnić po zalogowaniu w systemie ANKIETER.

Ankieta będzie aktywna od 20 kwetnia 2022 r. do 12 czerwca 2022 r.

WEJŚCIE DO SYSTEMU ANKIETER
Ankietę można także wypełnić w wersji papierowe - załącznik
Po wypełnieniu należy złożyć ją w Kancelarii ogólnej w zaklejonej kopercie zaadresowanej do Rektora z dopiskiem "Ankieta badania relacji".

Ankieta oceny praktyk zawodowych

Uprzejmie informujemy, iż została uruchomiona ankieta oceny praktyk zawodowych za semestr letni 2021/2022. Oceny praktyk zawodowych można dokonać po zalogowaniu się do systemu USOSweb, w zakładce „Dla studentów". W bocznym menu „Moje studia" należy wybrać pozycję „Ankiety".
Ankieta jest całkowicie anonimowa – system nie przyporządkowuje udzielanych odpowiedzi do studenta w USOSweb.

Ankieta będzie dostępna w USOSweb do 30 września 2022r.


Uwaga studenci – plan zajęć na semestr letni 21/22L

Od semestru letniego 21/22L plany zajęć dla studentów dostępne są po zalogowaniu na indywidualne konto w systemie USOSweb w zakładce "MÓJ USOSWEB".

Szczegółowa instrukcja dla studentów, jak przy pomocy systemu USOSweb sprawdzić zaplanowany rozkład zajęć dostępna jest w menu: Instrukcje --> USOSweb - plan zajęć studenta.


Informacja dla użytkowników uczelnianego serwisu Google Workspace - Classroom

Po zalogowaniu się, zobaczą Państwo informację dotyczącą konieczności utworzenia silnego hasła. Prosimy o zastosowanie się do tego zalecenia.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z administratorem serwisu.

Kontakt - dr Rafał Głębocki, e-mail: r.glebocki@ujd.edu.pl>


Otwarty System Antyplagiatowy

Informujemy, że istnieje możliwość odpłatnego sprawdzenia prac dyplomowych w Otwartym Systemie Antyplagiatowym (OSA) - więcej informacji.

Sieć Eduroam na UJD

Zachęcamy wszystkich pracowników i studentów do korzystania z usługi eduroam, uzyskania dostępu do sieci bezprzewodowej Uczelni. Więcej informacji związanych z projektem eduroam znajdują się na stronie: https://eduroam.ujd.edu.pl.
UWAGA STUDENCI !!!

Opłaty za studia (legitymacje, czesne, powtarzania, dyplomy, etc.) należy wnosić przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego, dostępny po zalogowaniu do systemu USOSweb w menu DLA STUDENTÓW w kolumnie (po lewej stronie) MOJE STUDIA ⇒ Płatności.
Instrukcja dla studentów dotycząca płatności w USOSweb dostępna jest tutaj.

UWAGA !!!
Podczas dokonywania wpłaty należy stosować odpowiedni tytuł przelewu – taki sam, jaki podawany jest w opisie naliczonych należności.Archiwum Prac Dyplomowych

Elektroniczne archiwizowanie prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych.

WEJŚCIE DO SYSTEMU APD

Logowanie do systemu

Zalogowanie do systemu USOSweb jest możliwe tylko poprzez Centralny System Uwierzytelniania, warunkiem zalogowania jest podanie Identyfikatora (nr INDEKSU lub adres e-mail) oraz HASŁA

Studenci, którzy rejestrowali sie w systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów) posiadają takie samo hasło w USOSweb.
Pozostałe osoby otrzymują hasło w dziekanacie.

Migracja danych

Migracja danych pomiędzy systemem USOS, a USOSweb odbywa się cztery razy na dobę o godzinie: 2.00 , 12.00 , 14.30 i 17.00