Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
ostatnia migracja danych: ok. 4 godziny temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 1100 dni temu

Obowiązki studentów w USOSweb

Do obowiązków studentów/doktorantów, wynikających z prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów w systemie USOS, należy w szczególności:
  1. Zapoznanie się z warunkami zaliczenia przedmiotu określonymi w sylabusie przedmiotu,
  2. Rejestrowanie się na zajęcia w systemie USOSweb (jeżeli taka forma zapisu na zajęcia obowiązuje),
  3. Regularne sprawdzanie uzyskanych ocen na swoim koncie w USOSweb,
  4. Zgłaszanie egzaminatorowi / zaliczającemu (bezpośrednio lub za pośrednictwem dziekanatu) ewentualnych niezgodności oceny ogłoszonej bezpośrednio po egzaminie z oceną wpisaną do systemu USOSweb, nie później niż w przeciągu 14 dni od daty automatycznego zatwierdzenia protokołu,
  5. Niezwłoczne zgłaszanie w dziekanacie braków, bądź błędów w dokumentacji przebiegu studiów,

Regulaminy i wnioski dla studentów

Regulaminy i wnioski dla studentów Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie można znaleźć pod adresem - sprawy studenckie

Regulaminy i wnioski dla doktorantów

Regulaminy i wnioski dla doktorantów Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie można znaleźć pod adresem - sprawy doktoranckie

 

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)