Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie - programy studiów

Poniższa lista przedstawia programy studiów oferowane przez wybraną jednostkę oraz jej jednostki podrzędne.
administracja niestacjonarne studia I stopnia, administracja 10-ADM-R
niestacjonarne studia II stopnia, administracja 10-ADM-S
stacjonarne studia I stopnia, administracja 10-ADM-L
stacjonarne studia II stopnia, administracja 10-ADM-M
administracja publiczna studia podyplomowe, administracja publiczna SP-10-AP
analityka i kreatywność społeczna stacjonarne studia I stopnia (p. praktyczny), analityka i kreatywność społeczna 08-AKS-L-P
stacjonarne studia I stopnia, analityka i kreatywność społeczna 08-AKS-L
bezpieczeństwo i higiena pracy studia podyplomowe, bezpieczeństwo i higiena pracy SP-07-BHP
bezpieczeństwo narodowe niestacjonarne, I stopnia (p. praktyczny), bezpieczeństwo narodowe 08-BN-R-P
niestacjonarne, I stopnia, bezpieczeństwo narodowe 08-BN-R
niestacjonarne, II stopnia, bezpieczeństwo narodowe 08-BN-S
stacjonarne, I stopnia (p. praktyczny), bezpieczeństwo narodowe 08-BN-L-P
stacjonarne, I stopnia, bezpieczeństwo narodowe 08-BN-L
stacjonarne, II stopnia, bezpieczeństwo narodowe 08-BN-M
bibliotekoznawstwo i informacja naukowa studia podyplomowe, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa SP-06-BIN
biotechnologia studia niestacjonarne II stopnia magisterskie, biotechnologia, 2 lata 07-B-S
studia stacjonarne I stopnia licencjackie, biotechnologia, 3 lata 07-B-L-P
studia stacjonarne I stopnia licencjackie, biotechnologia, 3 lata 07-B-L
studia stacjonarne I stopnia licencjackie, biotechnologia, 3 lata - podwójny dyplom 07-B-L-P-CPD
studia stacjonarne II stopnia magistersie, biotechnologia, 2 lata 07-B-M-P
studia stacjonarne II stopnia magisterskie, biotechnologia, 2 lata 07-B-M
chemia stacjonarne studia I stopnia, chemia, 3 lata 07-C-L
stacjonarne studia I stopnia, chemia, 3 lata - podwójny dyplom 07-C-L-CPD
studia stacjonarne II stopnia magisterskie, chemia, 2 lata 07-C-M
studia stacjonarne II stopnia magisterskie, chemia, 2 lata - podwójny dyplom 07-C-M-CPD
chemia, fizyka studia stacjonarne III stopnia doktoranckie; chemia, fizyka; 4 lata 07-CF-N
diagnoza i terapia logopedyczna podyplomowe uzupełniające studia diagnozy i terapii logopedycznej SP-06-DTL
dietetyka studia niestacjonarne I stopnia licencjackie, dietetyka, 3 lata 07-D-R
studia stacjonarne I stopnia licencjackie, dietetyka, 3 lata 07-D-L
dyscyplina historia Szkoła doktorska, dyscyplina historia SD-HIS
dyscyplina językoznawstwo Szkoła doktorska, dyscyplina językoznawstwo SD-JEZ
dyscyplina literaturoznawstwo Szkoła doktorska, dyscyplina literaturoznawstwo SD-LIT
dyscyplina nauki chemiczne Szkoła doktorska, dyscyplina nauki chemiczne SD-CHEM
dyscyplina nauki fizyczne Szkoła doktorska, dyscyplina nauki fizyczne SD-FIZ
dyscyplina sztuki muzyczne Szkoła doktorska, dyscyplina sztuki muzyczne SD-SM
dyscyplina sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki Szkoła doktorska, dyscyplina sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki SD-SPK
dziennikarstwo i kultura mediów niestacjonarne, I stopnia, dziennikarstwo i kultura mediów 06-DKM-R
niestacjonarne, II stopnia, dziennikarstwo i kultura mediów 06-DKM-S
stacjonarne, I stopnia, dziennikarstwo i kultura mediów 06-DKM-L
stacjonarne, II stopnia, dziennikarstwo i kultura mediów 06-DKM-M
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych stacjonarne I st. licencjackie, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, 3 lata 09-EP-L
stacjonarne II st. magisterskie, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, 2 lata 09-EP-M
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej stacjonarne I st. licencjackie, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, 3 lata 09-EM-L
stacjonarne II st. magisterskie, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, 2 lata 09-EM-M
edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu studia podyplomowe, edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu SP-08-SA
edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna niestacjonarne studia I stopnia, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna 08-EPW-R
stacjonarne studia I stopnia, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna 08-EPW-L
ekonomia studia stacjonarne I stopnia licencjackie, ekonomia, 3 lata 10-E-L
studia stacjonarne I stopnia licencjackie, ekonomia, 3 lata - podwójny dyplom 10-E-L-CPD
filologia angielska niestacjonarne, I stopnia, filologia angielska 06-FA-R
niestacjonarne, II stopnia, filologia angielska 06-FA-S
stacjonarne, I stopnia, filologia angielska 06-FA-L
stacjonarne, II stopnia, filologia angielska 06-FA-M
filologia germańska niestacjonarne, I stopnia, filologia germańska 06-FG-R
niestacjonarne, II stopnia, filologia germańska 06-FG-S
stacjonarne, I stopnia, filologia germańska 06-FG-L
stacjonarne, II stopnia, filologia germańska 06-FG-M
filologia polska stacjonarne, I stopnia, filologia polska 06-FP-L
stacjonarne, I stopnia, filologia polska - podwójny dyplom 06-FP-L-CPD
stacjonarne, II stopnia, filologia polska 06-FP-M
stacjonarne, II stopnia, filologia polska - podwójny dyplom 06-FP-M-CPD
filozofia stacjonarne studia I stopnia, filozofia 06-F-L
stacjonarne studia II stopnia, filozofia 06-F-M
fizjoterapia niestacjonarne studia jednolite magisterskie, fizjoterapia 11-FT-W
stacjonarne studia jednolite magisterskie, fizjoterapia 11-FT-D
fizyka studia stacjonarne I stopnia licencjackie, fizyka, 3 lata 07-F-L
studia stacjonarne I stopnia, fizyka, 3 lata - podwójny dyplom 07-F-L-CPD
studia stacjonarne II stopnia magisterskie, fizyka, 2 lata 07-F-M
studia stacjonarne II stopnia magisterskie, fizyka, 2 lata - podwójny dyplom 07-F-M-CPD
fotografia i kreacja przekazu wizualnego stacjonarne I st. licencjackie, fotografia i kreacja przekazu wizualnego, 3 lata 09-FKP-L
grafika stacjonarne I st. licencjackie, grafika, 3 lata 09-G-L
studia stacjonarne II stopnia magisterskie, grafika, 2 lata 09-G-M
historia stacjonarne, I stopnia, historia 06-HIS-L
stacjonarne, II stopnia, historia 06-HIS-M
stacjonarne, III stopnia, historia 06-HIS-N
iberoznawstwo stacjonarne, I stopnia, iberoznawstwo 06-IBE-L
informatyka studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie, informatyka, 3,5 lata 07-I-Z
studia stacjonarne I stopnia inżynierskie, informatyka, 3,5 lata 07-I-I-P
studia stacjonarne I stopnia inżynierskie, informatyka, 3,5 lata 07-I-I
studia stacjonarne I stopnia inżynierskie, informatyka, 3,5 lata - podwójny dyplom 07-I-I-P-CPD
innowacyjne technologie i nowoczesne materiały studia stacjonarne I stopnia inżynierskie, innowacyjne technologie i nowoczesne materiały, 3,5 roku 07-ITNM-I-P
inżynieria bezpieczeństwa studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie, inżynieria bezpieczeństwa, 3,5 roku 07-IB-Z
studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie, inżynieria bezpieczeństwa, 3,5 roku 07-IB-Z-P
studia niestacjonarne II stopnia magisterskie, inżynieria bezpieczeństwa, 1,5 roku 07-IB-S-P
studia stacjonarne I stopnia inżynierskie, inżynieria Bezpieczeństwa, 3,5 roku 07-IB-I
studia stacjonarne I stopnia inżynierskie, inżynieria bezpieczeństwa, 3,5 roku 07-IB-I-P
studia stacjonarne II stopnia magisterskie, inżynieria bezpieczeństwa, 1,5 roku 07-IB-M-P
inżynieria multimediów studia stacjonarne I stopnia inżynierskie, inżynieria multimediów, 3,5 roku 07-IM-I-P
język niemiecki w obrocie gospodarczym stacjonarne, I stopnia, język niemiecki w obrocie gospodarczym 06-JNG-L
językoznawstwo stacjonarne, III stopnia, językoznawstwo 06-JEZ-N
kosmetologia studia niestacjonarne I stopnia licencjackie, kosmetologia, 3 lata 11-K-R
studia niestacjonarne II stopnia magisterskie, kosmetologia, 2 lata 11-K-S
studia stacjonarne I stopnia licencjackie, kosmetologia, 3 lata 11-K-L
studia stacjonarne II stopnia magisterskie, kosmetologia, 2 lata 11-K-M
kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa studia niestacjonarne I stopnia licencjackie, kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa 07-KSB-R
studia stacjonarne I stopnia licencjackie, kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa 07-KSB-L
kultura w mediach i komunikacji stacjonarne studia II stopnia, kultura w mediach i komunikacji 06-KMK-M
stacjonarne studia II stopnia, kultura w mediach i komunikacji - podwójny dyplom 06-KMK-M-CPD
literaturoznawstwo stacjonarne, III stopnia, literaturoznawstwo 06-LIT-N
logopedia studia podyplomowe, logopedia SP-06-LO
malarstwo stacjonarne I st. licencjackie, malarstwo, 3,5 roku 09-M-L
studia stacjonarne II stopnia magisterskie, malarstwo, 1,5 roku 09-M-M
matematyka studia stacjonarne I stopnia inżynierskie, matematyka, 3,5 roku 07-M-I
studia stacjonarne I stopnia inżynierskie, matematyka, 3,5 roku - podwójny dyplom 07-M-I-CPD
studia stacjonarne I stopnia licencjackie, matematyka, 3 lata 07-M-L-P
studia stacjonarne I stopnia licencjackie, matematyka, 3 lata - podwójny dyplom 07-M-L-P-CPD
muzyka w przestrzeni publicznej stacjonarne I st. licencjackie, muzyka w przestrzeni publicznej, 3 lata 09-MPP-L
neurologopedia studia podyplomowe, neurologopedia SP-06-NL
oligofrenopedagogika - edukacja, rewalidacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną studia podyplomowe, oligofrenopedagogika - edukacja, rewalidacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną SP-08-OLER
pedagogika niestacjonarne studia I stopnia, pedagogika 08-P-R
niestacjonarne studia II stopnia, pedagogika 08-P-S
stacjonarne studia I stopnia, pedagogika 08-P-L
stacjonarne studia II stopnia, pedagogika 08-P-M
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna niestacjonarne studia jednolite magisterskie, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 08-PPW-W
stacjonarne studia jednolite magisterskie, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 08-PPW-D
pedagogika specjalna stacjonarne studia jednolite magisterskie, pedagogika specjalna 08-PSP-D
pielęgniarstwo studia stacjonarne I stopnia licencjackie, pielęgniarstwo, 3 lata 11-PIE-L
politologia stacjonarne, I stopnia, politologia 08-POL-L
poradnictwo rozwojowe i pomoc psychologiczna stacjonarne, II stopnia, poradnictwo rozwojowe i pomoc psychologiczna 08-PRP-M
praca socjalna niestacjonarne studia I stopnia, praca socjalna 08-PS-R
stacjonarne studia I stopnia, praca socjalna 08-PS-L
stacjonarne studia I stopnia, praca socjalna - podwójny dyplom 08-PS-L-CPD
prawo niestacjonarne jednolite magisterskie, prawo 10-PRA-W
stacjonarne jednolite magisterskie, prawo 10-PRA-D
przygotowanie pedagogiczne studia podyplomowe, przygotowanie pedagogiczne SP-08-PP
przygotowanie pedagogiczne z językiem migowym studia podyplomowe, przygotowanie pedagogiczne z językiem migowym SP-08-PPJM
psychoprofilaktyka stacjonarne studia I stopnia, psychoprofilaktyka 08-PPR-L
rachunkowość i podatki niestacjonarne studia I stopnia, rachunkowość i podatki 10-RIP-R-P
stacjonarne studia I stopnia, rachunkowość i podatki 10-RIP-L-P
turystyka i rekreacja stacjonarne studia I stopnia, turystyka i rekreacja 08-TIR-L
stacjonarne studia I stopnia, turystyka i rekreacja - podwójny dyplom 08-TIR-L-CPD
stacjonarne studia II stopnia, turystyka i rekreacja 08-TIR-M
studia stacjonarne I stopnia (p.praktyczny), turystyka i rekreacja 08-TIR-L-P
wychowanie fizyczne stacjonarne studia I stopnia, wychowanie fizyczne - podwójny dyplom 11-WF-L-CPD
stacjonarne studia II stopnia, wychowanie fizyczne - podwójny dyplom 11-WF-M-CPD
wychowanie fizyczne niestacjonarne studia I stopnia, wychowanie fizyczne 11-WF-R
niestacjonarne studia II stopnia, wychowanie fizyczne 11-WF-S
stacjonarne studia I stopnia, wychowanie fizyczne 11-WF-L
stacjonarne studia II stopnia, wychowanie fizyczne 11-WF-M
wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna studia podyplomowe, wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna SP-11-WFG
zarządzanie placówką oświatową studia podyplomowe, zarządzanie placówką oświatową SP-10-ZPO
żywienie człowieka i dietetyka studia niestacjonarne II stopnia, żywienie człowieka i dietetyka, 2 lata 07-ZCD-S
studia stacjonarne II stopnia, żywienie człowieka i dietetyka, 2 lata 07-ZCD-M

pokaż wszystkie kierunki studiów