Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot do wyboru IFSiP - Socjologia ciała

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-AKS-L-02-W1I-SC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot do wyboru IFSiP - Socjologia ciała
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: WNS przedmioty do wyboru na 2 sem. AKS-L
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Socjologia ciała to dział socjologii, który zajmuje się wpływem czynników społecznych na nasze ciało. Podczas zajęć zostaną omówione klasyczne i współczesne społeczne koncepcje cielesności oraz aktualne badania prowadzone w ramach tej perspektywy badawczej.

Pełny opis:

Socjologia ciała – geneza i kierunki rozwoju

Ciało w koncepcjach teoretycznych socjologii, antropologii i psychologii ewolucyjnej

Ciało w dobie późnej nowoczesności

Medykalizacja i kosmetyzacja ciała

Cielesny wymiar starzenia się i umierania

Konstruowanie tożsamości przez ciało

Płeć kulturowa i płeć biologiczna

Dyscyplinowanie i ujarzmianie ciała w sporcie

Cywilizowanie ciała

Ubiór i ozdoby i ich znaczenie w kreowaniu ciała

Zdrowie, choroba i niepełnosprawność – wymiar cielesny

Ciąża, narodziny, menopauza i antykoncepcja w perspektywie wiedzy o ciele

Idea post human i etyczny wymiar cielesności

Literatura:

Bauman Z., Ciało i przemoc w obliczu ponowoczesności, Toruń 1995

Bauman Z., Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa 2000.

Jakubowska H., Socjologia ciała, Poznań 2009.

Mauss M., Socjologia i antropologia, Warszawa 1973

Shilling C., Socjologia ciała, Warszawa 2010.

Szpakowska M. (red.), Antropologia ciała. Zagadnienia i wybór tekstów, Warszawa 2008.

Foucault M., Historia seksualności, Gdańsk 2010

Foucault M., Narodziny kliniki, Warszawa 1999.

Efekty uczenia się:

Student/słuchacz:

posiada wiedzę z zakresu głównych koncepcji ciała w naukach społecznych

rozumie ideę zmienności i kulturowego uwarunkowania postrzegania znaczenia ciała

analizuje sposoby postrzegania ciała w perspektywie najważniejszych nurtów badawczych

jest przygotowany do funkcjonowania w epoce stymulowanego kultu ciała

Metody i kryteria oceniania:

obecność na zajęciach: dopuszczalne są maksymalnie 3 nieobecności, przekroczenie których oznacza brak możliwości przystąpienia do merytorycznego zaliczenia przedmiotu;

formy zaliczenia przedmiotu: kolokwium w postaci testu obejmujące treści omawiane podczas zajęć oraz zaliczenie na ocenę lektury z wykazu literatury uzupełniającej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni rok akad. 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-03-01 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Pawlica
Prowadzący grup: Beata Pawlica
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie.